De RS Feva kalender 2015

Ook voor het komende seizoen staat er weer een flink aantal uitdagende evenementen op deze kalender, waarbij zowel beginnende Feva-teams als de meer ervaren Feva-teams (die zich bijvoorbeeldinternationaal willen meten) flink aan hun trekkenkunnen komen.Klik op ‘lees meer’ om een toelichting bij de kalender te lezen.Toelichting bij de RS Feva kalender 2015Prominent staat als eerste activiteit op de agenda: 25 januari, de Algemene Ledenvergadering. Binnenkort nodigen we alle leden,ouders en andere belangstellendenuit om bij deze ALV aanwezig te zijn. Naast de officiële plichtplegingen reikenwe daarde jaarprijs 2014 uit, verloten we een mooi ‘accessoire’ onder deaanwezige Feva-zeilers en zal er een gastspreker zijn.Uiteraard sluiten we af met een drankje.Wehopen op een grootse opkomst. KNZ&RZV Muiden, meest centraal gelegen, ontvangt ons graag.Op zondag 29 maartwordtde jaarlijkse Sprintregatta gehouden in Loosdrecht. Geen specifiek Klasse-event zoals vorig jaar maar wel zeer aan te bevelen als goede voorbereiding op het wedstrijdseizoen.Het Feva-seizoen wordt 4 en 5 april officieel geopend op De Kaag tijdens het aldaar georganiseerde Paasevent. We ondersteunen daarmee de initiatieven van De Kaag die hebben geresulteerd in een groei naar 7 Feva’s gedurende het afgelopen seizoen. We zijn zaterdag en zondag bij hen te gast, zullen daar een serie trainingen en wedstrijden met elkaar varen èn het seizoen feestelijk openen.Ook in 2015 varen we weer een een nationale competitie: de RS Feva NL-competitie. Er zijnvoor 2015 7evenementen aangewezen die meetellen voor deze competitie. In de kalender zijn deze evenementen aangeduid met een NL-vlag. Medio april starten de wedstrijden met de United4 Medemblik.Drie United4-events tellenmee voor de NL-competitie: Medemblik en 2 keer Workum. Het zijn open water wedstrijden waarvan we menen dat die het beste aansluiten bij de mogelijkheden en ambities (desnoods op termijn) van onze RS Feva zeilers.Het RS Feva ONK zal dit jaar veel eerder plaatsvinden dan we gewend zijn: al in mei (14-18) in plaats vanhet inmiddels gebruikelijke weekend in september. Na uitgebreid overleg menen we dat we als klasse in de fase waarin we ons nu bevinden (ruim 5 jaar actief) ook moeten werken aan een bredere zichtbaarheid om onze groei in kwantiteit en kwaliteit verder vorm te geven. Om die reden hebben we besloten deel te nemen aan de DYR (Dutch Youth Regatta) endaar gedurende een 4-daags evenement ons ONK te zeilen.In de zomervakantie hopen we weer met een flinke NL-delegatie naar het WK RS Feva te gaan dat in 2015 gaat plaatsvinden in Travemunde, Duitsland.Na het WK en de zomervakantie pakken we in september weer de draad op met 2 maal een United4 en daar tussenin organiseren we op 19en 20 september (het ‘oude ONK weekend’) een groots afsluitend RS event. Dit event is ook aangemerkt als Eurocup event, waarover later meer.Internationaal zijn er diverse ontwikkelingen die we hierbijgraag delen.Zo is er een nieuwinitiatief, tenminste voorRS Feva’s. Het is mogelijk deel te nemen aan eentrainingsweek 22-27 februari in Bandol, Zuid-Frankrijk. Zodra er meer informatie over deze trainingsweek beschikbaar komt zullen we deze plaatsen op de website.Daarnaast wordt volgend jaar ook weer een EK RS Feva gevaren. Afgelopen seizoen vond het eerste RS Feva EK plaats in Nederland, in Bruinisse. Komend jaar zal het in het Pinksterweekend georganiseerd worden in Italië op het Garda meer. Heel fraai!De UK Nationals worden dit jaar georganiseerd door de Rutland sailing club, een weekend ná het EK.Van 20-22 juni organiseert de Tjechische Klasse organisatie wederom haar Crowncup, opengesteld voor ieder team dat daaraan wil meedoen. Ze organiseren het event gelijktijdig met hun Open Tsjechische Kampioenschappen.Ook hebben de Tsjechenhet idee geopperd om een Eurocup te organiseren; dat wil zeggen dat 3 Internationale/Open events gezamenlijk de Eurocup vormen. Het betreft het RS Feva EK in Italië, de Crowncup/ONK in Tjechië en ons Nederlandse sluitingsevenement in september. In de kalender zijn deze evenementen met een Europese vlag aangegeven.Het Tsjechische streven is om meer en op hoger niveau met elkaar wedstrijden te varen. Een goede gedachte, niet voor iedereen nog weggelegd wellicht maar voor die teams die daar aan toe zijn een mooie uitdaging.