Geen RS Feva KO activiteiten tot en met 6 april

De ontwikkelingen en maatregelen rondom het Coronavirus gaan momenteel in een razend tempo. In navolging van NOC*NSF, waar het Watersportverbond ook onder valt, hebben wij als Klasse organisatie bestuur besloten om alle KO evenementen af te gelasten, in ieder geval tot en met 6 april. Aangezien ook wordt geadviseerd om sociale contacten te beperken adviseren wij om tot die datum ook geen vergaderingen of andere bijeenkomsten te organiseren. De maatschappij wordt al erg genoeg ontwricht en als KO Bestuur willen wij voorkomen dat leden het risico lopen om geïnfecteerd te worden en ouders doordat zij zich inzetten als vrijwilliger voor de KO. Hoe mooi en leuk het zeilen ook is, de watersport blijft slechts een hobby voor ons allen.