Geslaagde alv in winters rotterdam

Gisteren vond in het clubhuis van KR&ZV ‘de Maas’ aan de Kralingse Plas in Rotterdam de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de RS Feva klasse-organisatie.Ondanks de winterse omstandigheden had toch een behoorlijk aantal zeilers en ouders de weg naar Rotterdam gevonden. Nadat voor de laatste keer scheidend voorzitter Arnold Minderhoud de vergadering had geopend en het verslag van de voorgaande ALV was vastgesteld gaf de kascommissie haar goedkeuring op de financiële overzichten over het jaar 2012. Hierna werden door de aanwezige leden als nieuwe bestuursleden benoemd Ruud van der Stroom van KR&ZV ‘de Maas’ (voorzitter), Arnout Drop van KWVL (secretaris), Marcel Sterk van ZMVD (special projects) en Roelof Groen van WVA (communicatie). Ellen Visser van KNZ&RV zal haar rol van penningmeester voortzetten en heeft daarnaast ‘wedstrijden’ als aandachtspunt gekregen. Tevens zal Ellen als plaatsvervangend voorzitter fungeren indien nodig.Vervolgens nam de kersverse bestuursvoorzitter de hamer over en werd afscheid genomen van Arnold en Elizabeth Rot. In het dankwoord aan Arnold werd stilgestaan bij het feit dat Arnold jarenlang actief is geweest voor de klasse en zodoende één van de grondleggers van de RS Feva klasse is geweest. Voor Elizabeth was er namens zeilouders en zeilers naast de dankwoorden van de voorzitter een heuse ode opgesteld: ‘mama Feva forever….’.Hierna presenteerde Ruud de belangrijkste punten uit het klasseplan 2013-2015 zoals dat gezamenlijk door de aftredende en kandidaat-bestuursleden is opgesteld. Zo werd een aantal aanwezigen gevonden om samen in een commissie het thema veiligheid uit te werken en ook werd met een aantal zeilers afgesproken een commissie te starten die bij gaat dragen in de ontwikkeling van een nieuwe website in combinatie met het gebruik van Facebook. Tevens werd toegelicht dat het bereiken van een meer landelijke dekking van de klasse, met uitbreiding naar het noorden en oosten van een land, een belangrijk speerpunt is voor het jaar 2013.Ruud introduceerde vervolgens de wedstrijdkalender, waarbij er voor het jaar 2013 voor is gekozen een landelijke competitie RS Feva te introduceren. In totaal zijn er 9 evenementen die onderdeel uitmaken van deze competitie (zie hiervoor de RS Feva kalender). Aan het einde van het seizoen zal er een prijs zijn voor de overall-winnaar van deze competitie. De exacte puntentelling voor deze competitie wordt door klasse-trainer Jeroen Honig uitgewerkt en zal binnenkort bekend gemaakt worden.Tot slot gaf Elizabeth aan dat het train-de-trainer weekeinde van 23/24 maart 2013 in Bruinisse in principe vol is. Teams en trainers die wel aangemeld staan en toch weten dat ze niet gaan komen worden verzocht dit bij Elizabeth aan te geven. Ook teams en trainers die zich niet hebben aangemeld maar toch belangstelling hebben kunnen dit aangeven bij Elizabeth (email hidden; JavaScript is required). Zij gaat dan in overleg met Jonathan Lewis kijken of er wellicht mogelijkheden bestaan. Teams/trainers die zich nu nog melden dienen mogelijk wel zelf hun slaapaccomodatie te oraniseren.Met een hapje en een drankje werd een geslaagde ALV afgesloten. Dank voor ieders aanwezigheid!