Klasse organisatie

De RS Feva klasse organisatie heeft als ambitie een herkenbare en erkende RS Feva klasse binnen het wedstrijdzeilen. In de statuten zijn in dit kader de volgende doelen opgenomen: het bevorderen van de zeilsport in de RS Feva, het bevorderen van de bekendheid van de klasse en het behartigen van (zeil)belangen van de leden. Daarbij hecht de klasse-organisatie veel belang aan samenwerking. Dit heeft geleid tot het volgende missie-statement voor de RS Feva klasse organisatie:

“De NL RS Feva klasse organisatie zorgt er voor, in samenwerking met anderen, dat de RS Feva klasse een gevestigde (inter)nationale (wedstrijd)zeilklasse is waar NL jeugdzeilers op ieder niveau uitdaging vinden en plezier beleven.”

Wat doet de klasse organisatie? 

De RS Feva klasse organisatie geeft invulling aan haar missie-statement door het uitvoeren van onder andere de volgende activiteiten.

 • Verzamelen en beschikbaar stellen van actuele klasse gerelateerde informatie aan leden en andere belanghebbenden, over onder andere: wedstrijdkalender, nieuwsberichten, evenementen, aanmeldingen, uitslagen en andere ontwikkelingen;
 • Het behartigen van (zeil)belangen van de leden;
 • Organiseren van bijeenkomsten (vergaderingen, cursussen, lezingen);
 • Organiseren van het ONK RS Feva (in de rol van opdrachtgever);
 • Organiseren van klasse-trainingen;
 • Organiseren van trainersopleidingen;
 • Organiseren van opstapdagen;
 • Organiseren van rescue bij de landelijke wedstrijden zoals de U4’s en DYR.
 • Faciliteren van NL-deelname bij internationale wedstrijden of andere internationale RS Feva activeiten (eventueel hiervoor criteria opstellen en toepassen);
 • Zorgdragen voor voldoende aandacht voor de RS Feva bij het Watersportverbond;
 • Interesseren en stimuleren van potentiële Feva-zeilers;
 • Initiëren en verder opzetten samenwerkingsverbanden (nationaal en internationaal).

Lid worden van de klasse organisatie? 

Ben jij RS Feva zeiler? Of heb je interesse voor de RS Feva? Word dan ook lid van de klasse organisatie. Met jouw lidmaatschap kun je gebruik maken van alle faciliteiten die de klasse organisatie biedt en steun je het werk van de klasse organisatie. Voor het volgen van klasse trainingen en voor deelname aan het ONK is het lidmaatschap verplicht. De klasse organisatie kent verschillende vormen van lidmaatschappen. Klik hier om meer te lezen over lid worden.

Meer achtergrondinformatie over de klasse organisatie?

De statuten van de RS Feva klasse organisatie.

Formele contactgegevens van de klasse organisatie? 

Handelsnaam: RS Feva Klasse Nederland

KVK-nummer: 30284006

Rechtsgeldig vertegenwoordiger: Elvira Serlier

Adres:

Spijkerboor 73

8607 KA Sneek

Telefoon: +31654330349