Lidmaatschap

Lidmaatschapsvormen

De RS Feva klasse-organisatie is een vereniging met leden en een gekozen bestuur. Alle RS Feva-zeilers die gebruik maken van de activiteiten van de klasse-organisatie (zoals bijvoorbeeld klasse-trainingen, ONK) dienen lid te zijn van de klasse-organisatie. Dat geldt zowel voor de stuurman als voor de fokkenist.

De klasse-organisatie kent de volgende lidmaatschapsvormen:

  1. gewoon lid (op 1 januari van het betreffende jaar 14 jaar of ouder) 30 euro per jaar*
  2. junior lid (op 1 januari van het betreffende jaar jonger dan 14 jaar), 30 euro per jaar
  3. ouderlid (ouders zijn niet verplicht lid te worden), 30 euro per jaar
  4. zeilvereniging/zeilschool (per in eigendom en als zodanig aangemelde RS Feva), 90 euro per jaar**
  5. begunstiger, minimaal 30 euro per jaar
  6. ereleden, 0 euro per jaar.

* bedragen gelden per kalenderjaar, er geldt geen pro-rato regeling

** is nog niet door de algemene ledenvergadering vastgesteld

Stemrecht

Gewone leden, ouderleden, begunstigers en ereleden hebben actief en passief stemrecht. Junior-leden hebben geen stemrecht: noch actief, noch passief.

Inschrijfformulier

Je kunt op elk moment in het jaar lid worden van de klasse-organisatie. Voor het lidmaatschap van een minderjarige dient één van de ouders/verzorgers het inschrijfformulier te ondertekenen. Opzeggen van het lidmaatschap voor een nieuw kalenderjaar dient vóór 1 januari van dat nieuwe jaar plaats te vinden met een email aan email hidden; JavaScript is required.

Wil je lid worden van de klasse-organisatie, vul dan het onderstaande inschrijfformulier in.