Ribs gezocht!

Het zeilseizoen kende een moeizame start. Door het koude weer moesten we helaas het ‘train-de-trainer’ weekend in maart cancellen en vonden ook de United4-wedstrijden in Medemblik geen doorgang. Maar met een naar ons idee top trainings- en wedstrijdweekend in Vinkeveen is de kop er nu toch echt af. Tijd voor een belangrijk thema: veiligheid.Het cancelen van de 2 eerder genoemde events maakt duidelijk dat veiligheid een belangrijk thema is. Op de ALV in januari brachten we dat ook al ter sprake. Als RS Feva Klasse organisatie willen we over het onderwerp veiligheid heel duidelijk zijn en daaraan bijdragen zo ver en veel als mogelijk. Wij allen moeten ons echter realiseren dat het beoefenen van een sport altijd de keuze is van de sporter zelf danwel van de ouders in geval van minderjarigheid. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid altijd bij de sporter ligt, in ons geval bij de zeiler en de ouders. Van een wedstrijd comité of een klasse organisatie mag tav. veiligheid verwacht worden dat zij rond een evenement de nodige voorzorgsmaatregelen of waarborgen treft welke van uiteenlopende aard zijn. Denk aan oa. voorbereiding, organisatie, informatie, bereikbaarheid, maar met name ook aan beschikbaarheid van ondersteuning door personen en materieel.Dat brengt mij op het onderwerp ‘rescue’. Zonder voldoende ribs in een rescue rol kan een wedstrijdcomité of klasse organisatie geen invulling geven aan de verantwoordelijkheid de benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen. En als die voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende genomen zijn dan is de beslissing om het evenement niet te laten doorgaan de enige juiste.In geval van een georganiseerd wedstrijdevenement, zoals U4, wordt er op ons als klasse organisatie een beroep gedaan, en wij doen in onze plaats een beroep op jullie allen; ter ondersteuning van een zeil evenement dienen wij ‘rescue’ te leveren. Ook tijdens een klasse training of een ONK, of een ander evenement van onze kalender geldt ten aanzien van rescue het zelfde.Als klasse organisatie zoeken we continue naar oplossingen ten aanzien van ‘rescue’; we vragen verenigingen heel gericht een rescue rib mee te sturen met hun groep Feva zeilers, we benaderen personen met een rib in privé bezit, we proberen momenteel een afspraak te maken met een reddingsbrigade om met hen een samenwerkingsverband aan te gaan, en in het uiterste geval zullen er ribs gehuurd moeten worden, en vervolgens bemand! Iedere oplossing heeft zo zijn prijskaartje welke varieert van allen wat benzine kosten tot een all-in huurprijs per dag of weekend. De uiteindelijke kosten zullen echter door de deelnemende zeilers gedragen moeten worden.Onze oproep is hopelijk duidelijk; er zijn rescue ribs benodigd bij onze evenementen!Heel specifiek nu voor komend U4 evenement in Workum. Uitgaande van huidige (16 boten) en nog te verwachten inschrijvingen stelt United 4 Sailing dat wij 3 rescue ribs dienen te leveren om onze vloot te kunnen laten starten. Een coach- of persoonlijke begeleidingsrib is niet hetzelfde als een rescue rib. Op basis van goed-zeemanschap zal iedere rib, en ieder vaartuig, bijspringen in het geval van calamiteiten maar daarmee is op voorhand geen invulling gegeven aan het treffen van de benodigde voorzorgsmaatregelen.Wie is bereid om een rescue rib te leveren, te bemannen, of heeft anderszins toegang tot een rib die beschikbaar gesteld kan worden ten behoeve van rescue. Ten aanzien van onkosten is het mogelijk een afspraak te maken over vergoeding.Heel graag horen we van jullie.Bestuur RS Feva Klasse organisatie Ruud van der Stroom