RS Feva op de hiswa 2013

De RS Feva was goed vertegenwoordigd op deHISWA 2013. Meteen bij binnenkomststond in destand van Aquavitesse een opgetuigdeRS Feva opgesteld. Wij hadden als RS Feva-klasse tevenseen plekje indestand van het NPJ. Hier stonden alle jeugdklassen die vanuit het Watersportverbond erkend zijn.Gedurende de HISWA was er (met hulp van enkeleFeva zeilers/ouders)voortdurend bezetting bij de NPJ-stand bij de daar opgetuigdeRS Feva. Belangstellenden kondeninformatie krijgen over de RS Feva(er waren RS Feva foto-bladen en RS Feva visitekaartjes met daarop de wedstrijdkalender beschikbaar). In de NPJ-stand werd met een heuse ‘hangwedstrijd’ de nodige aandacht gegenereerd. Vooralzaterdag en zondag was ergoede aanloop, ook bij de RS Feva. Al met al een evenement waarbij we de RS Feva hebben kunnen promoten, waarbij de nodige contacten zijn aangehaald en/of gelegd. Alle ouders die een bijdrage hebben geleverd heel erg bedankt! En natuurlijk ook de WVA nog dank voor het uitlenen, optuigen en afbrekenvan jullie boot!Uiteraard is het RS Fevapromotiemateriaal ook voor andere evenementen beschikbaar. Wil je van dit materiaal gebruik maken neem dan contact met ons op.