Nederlandse Competitie

RS Feva NL competitie

Vanaf het seizoen 2013 varen leden van de klasse-organisatie een nationale competitie voor de RS Feva. Door de klasse-organisatie worden zeven tot acht wedstrijd-evenementen aangemerkt waarbij punten gescoord kunnen worden voor de nationale competitie. Dit zijn voor 2020 de vier U4 wedstrijden, de DYR, het ONK en de combi’s 13-14 juni in Vinkeveen en 27-28 juni in Muiden.

De evenementen worden vastgesteld op de ALV en gepubliceerd in de kalender. 

De puntentelling voor de RS Feva NL-competitie

  • Bij de RS Feva NL-competitie worden de volgende regels gehanteerd:Punten worden behaald per team. Elke nieuwe combinatie van stuurman en fokkenist krijgt een uniek teamnummer. Per teamnummer doe je mee bij een evenement en worden scores toegekend. Het zeilnummer van de boot speelt daarbij geen rol.
  • Mocht de samenstelling van een team gedurende het evenement wisselen, dan wordt dit gezien als een nieuw team. Resultaten zullen dan per team, op basis van behaalde resultaten en met inachtneming van de gehanteerde aftrekregel van de overige boten, verwerkt worden in het jaarklassement. De door teams niet gevaren wedstrijden zullen als DNS resp. DNC gescoord worden.
  • Alleen teams die lid zijn van de klasse-organisatie verzamelen punten.
  • Per evenement wordt op basis van de Oostenrijkse puntentelling een aantal punten toegekend aan een team. Dit aantal punten hangt af van de klasseringen, maar ook van het aantal boten dat heeft meegevaren. Bij een evenement waarbij veel boten meevaren kunnen meer punten worden verzameld dan bij een evenement met minder boten.
  • Punten worden gehaald per evenement, de einduitslag van een evenement is dus bepalend. Als er ook niet-NED boten meevaren worden de onderlinge resultaten van de NED-boten verwerkt.
  • In totaal wordt 1 evenement ‘weggestreept’. Dit betekent dat de 7 evenementen waarop de meeste punten zijn behaald meetellen voor het eindtotaal.
  • Bij gelijk aantal punten wint het team met de minste wedstrijdseries. Als dit geen uitsluitsel geeft, gelden de gebruikelijke tie-break regels.
  • In gevallen waarbij deze regels geen uitsluitsel geven neemt de klasse-organisatie een besluit.

Uitslagen 2018