Rescueplan tijdens wedstrijden

Voorwaarden

  • Het streven is om 1 rescue boot op 5-10 deelnemende boten te hebben, afhankelijk van de weer- en wateromstandigheden
  • Bemanning van een rescueboot is ervaren en bestaat uit maximaal 2 personen waarvan 1 persoon in bezit van vaarbewijs 2 indien het vaarwater dat vereist volgens de reglementen anders in bezit van vaarbewijs 1.
  • Van de rescuevaarders gaat in ieder geval de coördinator naar de rescuebespreking en communiceert aan alle rescuevaarders wat daar afgesproken is.
  • De taken welke boot/persoon coördineert en welke boten welk deel van het veld observeren zijn verdeeld voor afvaart. Ook is besproken welke boot afsleept en welke bij het veld blijft.

Procedures

● Launchen en varen naar de start
Voordat de eersteboot mag launchen moet er rescue op het water zijn. Dit betekent een radio check en aanmelden zodra je op het water bent.

De rescue vaart met de zeilers van hun baan naar de baan toe. Er wordt onderling afgestemd wie afsluit en dus de laatste zeilers mee neemt.
Indien zeilers voor de start terugkeren zal de sluitende rescue deze boot begeleiden en contact leggen met de wal en/of de baan rescue coördinator.

●  Voor de start: Alle rescueboten wachten in het wachtgebied samen met de zeilers en houden een oogje in het zeil.

●  Tijdens de wedstrijden
Er wordt gerescued zoals besloten bij het baanrescueoverleg. Bijtwijfel kan er altijd contact gelegd worden met de baan rescue coördinator.
Er wordt ten alletijden teneerste gelet op de veiligheid (van de zeiler en de rescue zelf) en tevens op het feit dat er geen hinder is voor de zeilers. o De baanrescuecoördinator let ook op boten buiten het evenement zoals zeiljachten en dergelijke en kan vragen of deze hun koers kunnen verleggen om het wedstrijdveld.

●  Tussen de wedstrijden
In principe blijft de rescue in het wachtgebied met de coaches of op de plek zoals bepaald bij het baan rescue overleg. Indien er meer hulp nodig is zal de baan rescuecoördinator op dat moment contact leggen en zijn organiserende taak uitvoeren.

●  Terug varen naar de wal
De rescue vaart achter de boten van zijn baan/fleetmee naar binnen.

▪ Tenzij de baan rescue coördinator, rescue coördinator vanher evenement, de wedstrijdleider of de PRO anders melden.

De laatste boot van een baan/fleet moet binnen zijn voor de rescue het water verlaat.

▪ Dit betekent dat de rescue zich afmeld bij de baan rescue coördinator voor het terug keren naar de wal.

●  Boten varen nooit terug naar de haven zonder begeleiding (van rescue of coach).

●  Elke rescue actie wordt via de portofoon en/of VHF gemeld bij de baan rescue coördinator indien de situatie dit toelaat.