Workshoppen in muiden

In totaal 18 mensen waren donderdag 8 oktober naar Muiden gekomen om samen te spreken over de RS Feva klasse. Met borden, brownpapers, plakkertjes en stiften werd de stand van zaken in de Feva-klasse geevalueerd en werden gedachten uitgewisseld ten aanzien van de toekomst van de klasse.Aanwezig waren ouders, trainers, coaches, bestuursleden, Feva-coördinatoren en bestuursleden, allemaal betrokkenmensen die de Feva-klasse een warm hart toedragen. Belangrijke thema’s bleken onder anderehet opzettten van een gemeenschappelijk plan voor trainingen, een goede kalender, het ‘opschudden’ van activiteiten bij verenigingen die reeds Feva-zeilers kennen en het ondersteunen van nieuwe Feva-verenigingen.Iedereen deelnemer aan de sessie heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de RS Feva-klasse. Het bestuur is inmiddels al druk bezig om met de aangeboden hulp afgesproken actiepunten op te pakken.Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst.