Home/Klasseorganisatie

Wat is de klasseorganisatie?

De RS Feva klasseorganisatie heeft als ambitie dat de RS Feva een herkenbare en erkende klasse is binnen het wedstrijdzeilen. In de statuten zijn de volgende doelen opgenomen: het bevorderen van de zeilsport in de RS Feva, het bevorderen van de bekendheid van de klasse en het behartigen van (zeil)belangen van de leden. De klasseorganisatie hecht veel belang aan samenwerking.

Het mission statement

“De Nederlandse RS Feva klasseorganisatie draagt er in samenwerking met andere organisaties voor dat de RS Feva-klasse een gevestigde nationale en internationale zeilklasse is waar Nederlandse jeugdzeilers op hun eigen niveau uitdaging vinden en plezier beleven.”

Wat doet de klasseorganisatie?

De RS Feva klasseorganisatie geeft invulling aan haar mission statement door het uitvoeren van onder andere de volgende activiteiten:

 • Verzamelen en beschikbaar stellen van actuele klasse gerelateerde informatie aan leden en andere belanghebbenden, over onder andere: wedstrijdkalender, nieuwsberichten, evenementen, aanmeldingen, uitslagen en andere ontwikkelingen
 • Het behartigen van (zeil)belangen van de leden
 • Organiseren van bijeenkomsten (vergaderingen, cursussen, lezingen
 • Organiseren van het ONK RS Feva (in de rol van opdrachtgever)
 • Organiseren van klasse-trainingen
 • Organiseren van trainersopleidingen
 • Organiseren van opstapdagen
 • Organiseren van rescue bij de landelijke wedstrijden zoals de U4’s en DYR
 • Faciliteren van Nederlandse deelname bij internationale wedstrijden of internationale RS Feva-activeiten (eventueel hiervoor criteria opstellen en toepassen)
 • Zorgdragen voor voldoende aandacht voor de RS Feva bij het Watersportverbond
 • Interesseren en stimuleren van potentiële Feva-zeilers
 • Initiëren en verder opzetten samenwerkingsverbanden (nationaal en internationaal).

Lid worden van de klasseorganisatie?

Ben jij RS Feva-zeiler of heb je interesse voor de RS Feva? Als lid kun je gebruik maken van alle faciliteiten die de klasseorganisatie biedt. Wil je meedoen aan klassetrainingen, wedstrijden of het Open Nederlands Kampioenschap (ONK), dan is lidmaatschap verplicht. De klasseorganisatie heeft meerdere lidmaatschappen. Klik hier om meer te lezen over lid worden.

Terug naar Over ons