Home/Klasseplan 2021-2025

Klasseplan 2021-2025

Het meerjarenplan Klasseplan 2021-2025 beschrijft de missie, doelen, visie en rol van de RS Feva Klasseorganisatie en onze omgeving. Het plan beschrijft ook de ambitie en het jaarplan van 2021.

Het Klasseplan heeft een scope van vier jaar. Aan het einde van elk seizoen wordt bekeken of en zo ja waar het Klasseplan moet worden aangepast voor de langere termijn en wat de speerpunten moeten zijn voor het volgende seizoen. Die speerpunten vormen het jaarplan.

Terug naar Over ons