Watersportverbond

Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond of kortweg Watersportverbond is het overkoepelende verbond van meer dan 400 watersportverenigingen in Nederland. Het verbond zet zich in voor het toer- of recreatief varen en de wedstrijdsport met betrekking tot zeilen, surfen, kitesurfen en kanovaren, en de topsport in die disciplines. Het Watersportverbond is in 1890 opgericht en heeft verenigingen ook circa 80.000 persoonlijke leden.

Wedstrijdsport

Het verbond is de nationale autoriteit voor het wedstrijdzeilen en -surfen. Dit varieert van de jeugd- en belofteteams tot en met de topsporters van TeamNL Zeilen. Het verbond helpt verenigingen bij het opstellen van wedstrijdregels- en procedures en zorgt voor de implementatie van nationale en internationale afspraken over wedstrijdregels, bijvoorbeeld vanuit de NOC*NSF of World Sailing. Verder registreert ze de meer dan honderd verschillende nationale, internationale, olympische en paralympische wedstrijdklassen en beheert ze de klassenvoorschriften van de Nederlandse klassen.

Kernploeg

Het verbond heeft de Kernploeg onder haar hoede, die bestaat uit Nederlandse topzeilers met medaillekansen op wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. Per wedstrijdklasse is een coach aangesteld. Het Watersportverbond beheert ook de selectiecriteria waaraan de zeilers in de kernploeg moeten voldoen. Bekende namen in deze groep zijn onder meer Marit Bouwmeester, en Dorian van Rijsselberghe. De zeilers worden door de hoofdcoach uitgenodigd en zijn fulltime bezig met hun voorbereidingen.

Andere activiteiten

Het Watersportverbond werkt veel samen met de ANWB en de HISWA op het gebied van belangenbehartiging, bijvoorbeeld rondom vraagstukken zoals windmolenparken op zee. Verder ondersteunt ze haar watersportverenigingen in het dagelijkse bestuur, bijvoorbeeld bij ledenbeheer of bij het organiseren van competities. Daarnaast verzorgt ze de opleidingen voor instructeurs, trainers, officials en bestuurders in de watersport.

Terug naar Over ons